شرح فعاليتهاي انجام شده در واحد آموزش آموزشگاه دكتر هادوي PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۲۶

به نام خداوند خالق زيباييها

شرح فعاليتهاي انجام شده در واحد آموزش آموزشگاه دكتر هادوي

- تنظيم برنامه ي آموزشي به كمك مدير آموزشگاه و تحويل آن به كليه ي مربيان و دبيران ودانش آموزان

- تحويل كتابهاي درسي به دانش آموزان و كتابهاي راهنماي آموزش دروس به مربيان و دبيران

- ثبت فرمهاي الزامات ورود براي دانش آموزان ورودي به دوره ي متو سطه


- تنظيم برنامه ي جلسات شوراي دبيران (موضوعات ،روز و تاريخ )واطلاع رساني در اولين جلسه ي شوراي دبيران به همه ي مربيان و دبيران و برگزاري جلسات به صورت ماهيانه و ثبت وارسال گزارش جلسات

- مشخص نمودن سرگروههاي آموزشي هر درس و بحث وتبادل نظر با آنها

- تنظيم اطلاعات واحدهابراي كليه دانش آموزان دوره ي متوسطه

- شركت مستمر در جلسات آموزش خانواده و ايجاد ارتباط دو سويه بين خانه و مدرسه

- جمع آوري و بررسي بودجه بندي كليه دروس

- سركشي و بازديد از كليه كارگاهها دروس عملي ويا نظري و آگاهي از نيازمنديها و كمك در رفع آنها

- نظارت بر ثبت طرح درسها و دفاتر ثبت جريان آموزش و دفتر چه هاي پيشرفت تحصيلي

- معرفي كتابها و جزوات وسي دي هاي مربوط به هر كارگاه به مربيان ودبيران مربوطه

- تنظيم فرم براي امتحانات مستمر و اطلاع رساني به دانش آموزان درپايان هرماه

- تنظيم فرم براي امتحانات شفاهي و كتبي نوبت اول و نوبت دوم و تحويل آن در جلسه ي آموزش خانواده به اولياو نظارت برانجام مرتب امتحانات و ثبت فرمهاي صورتجلسه

- تحويل گرفتن نمونه سولات نوبت اول ودوم در زمان خواسته شده وبررسي انها جهت تايپ و تكثير آن به تعداددانش آموزان

- رسم نمودارهاي پيشرفت تحصيلي براي دروس و نمايش آن به صورت پاور پونت براي اوليا

- شناسايي و توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان براي حل مشكلات آموزشي (ايجاد هماهنگي هاي آموزشي بين دبيران و مربيان )

- تشويق همكاران به استفاده موثر از وسايل و تكنولو ژي جديد آموزشي (رايانه ،اورهد ،ويديو پرجكشن و ساخت پاور پونت )

-جمع آوري نمونه هاي منسجم از كار دانش آموزان جهت شركت در نمايشگاههاي مختلف

- هماهنگي جهت اجراي اردوهاي و گردشهاي علمي و بازديد هاي مرتبط بادرس در طول سال تحصيلي (ارسال درخواست مجوز به اداره ،توزيع رضايت نامه بين دانش آموزان ،هماهنگي با مكان مورد بازديد ،هماهنگي با همكاران ورفتن با دانش آموزان و ..)

- تهيه فيلم از كار هاي انجام شده در كارگاههاي مختلف

- جمع آوري و يا طرح سوالات براي آزمون علمي و هماهنگي جهت اجراي آن (با دبيران ودانش آموزان )،اجرا ،بررسي و تصحيح و اعلام نتايج آن

- تهيه ي پيك نوروزي

-بررسي پرونده هاي دانش آموزان بررسي نمرات آنها و ثبت نقايص براي خانم نصيريان (دفتردار آموزشگاه )

-شركت در جلسه ي مديران( كه در همين آموزشگاه بود)وقرائت ونمايش فعاليتهايي كه در واحد اموزش انجام ميگردد .

 

متشكرم خبيري (سرپرست آموزش آموزشگاه )

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۲۷
 
جوملا نرم افزار آزاد تحت مجوز GNU/GPL نسخه 2.0
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان